Home  l  Contact us  l   Vietnamese  l   English
12 / 1 / 2007
1 / 12 / 2006
English Content
 • Get for job (23/11/2006)

 • NATIONAL NEWS
  E title
  Kết thúc phiên họp Chính phủ vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thông qua phương án giá điện 2006-2010. Theo đó, giá bình quân tăng lên 842 đồng/kWh, cao hơn 7,6% so với hiện hành. Các ngành sản xuất đặc thù như nước sạch, luyện thép sẽ không được hưởng giá ưu đãi.
  > Nếu tăng giá điện sẽ hoãn tăng giá than

  Biểu giá điện sinh hoạt bậc thang cụ thể như sau:

  Phương án Giá hiện hành
  (đ/kWh)
  Mức giá mới Tỷ lệ tăng
  Cho 100 kWh đầu tiên 550 550 0
  Từ 101-150 900 1.110 23%
  Từ 151-200 1.210 1.470 21%
  Từ 201-300 1.340 1.600 19%
  Từ 301-400 1.400 1.720 13%
  Từ 401-500 1.400 1.780 27%

  Chính phủ cũng quyết định giá điện sản xuất giờ thấp điểm và bình thường không tăng, chỉ tăng 20% giờ cao điểm. Với khối hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ, mức tăng là 12%-14%. Điện sinh hoạt nông thôn tiếp tục áp dụng cơ chế giá trần 700 đồng/kWh như hiện nay. Các ngành sản xuất đặc thù như luyện thép, sản xuất nước sạch, u rê sẽ thực hiện ngay việc xóa bỏ trợ giá điện từ 1/1/2007.

  Theo lộ trình điều chỉnh giá điện giai đoạn 2006-2010, sau bước 1 thực hiện từ 1/1/2007 tới, giá điện bình quân sẽ tăng lên 890 đồng/kWh từ 1/7/2008, năm 2010 sẽ áp dụng cơ chế điều chỉnh theo biến động của giá phát điện xác định trên thị trường phát điện cạnh tranh.

  Thủ tướng yêu cầu liên bộ Công nghiệp Tài chính theo dõi tình hình và kết quả triển khai áp dụng thực hiện giá điện mới, hạn chế tác động tăng giá dây chuyền ở các ngành khác. Trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng các biện pháo hỗ trợ nếu cần.

  PUBLISHED NEWS
 • ( 12 / 1 / 2007 )
 • Search:   

  Hit counter: 5288952  Online: 3
  Copyright © 2006. Thien Nam Garment Co.,Ltd
  Designed by Huuphong Software Solution
  Thien Nam Garment Co.,Ltd
  Address: Anh Dung Comune - Kien Thuy Distric - Hai Phong City
  Tel: 0313. 581 956 Fax: 0313. 581 703
  E-mail: thiennamgarment@hn.vnn.vn